احمد گنجی
مدیرکل پدافندغیرعامل
شماره تماس : 03531112624
محسن نعيمی
رقيه توانايی
رسول غلامی
سيد محمدحسين موسوی
امیر نظریان پور
ابوالفضل فلاح نژاد
03531112619
03531112617
03531112614
03531112116
03531112614
03531112614

١- راهبری شورای پدافند غیرعامل استان از طریق تهیه دستور کار مناسب، اخذ تصمیمات لازم و پیگیری مصوبات.
٢- هماهنگی با دستگاه های ذیربط در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی.
٣- راهبری امور مربوط به شناسایی و طبقه بندی زیرساخت و مراکز و تأسیسات در سطح استان و شهرستان های تابع.
٤- هدایت امور مربوط به تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی) و تهیه فهرست آسیب پذیری استان در برابر تهدیدات و طبقه بندی آنها.
٥- اولویت بندی مراکز حساس و مهم استان.
٦- تأیید و کنترل نهایی طرح های پدافند غیرعامل پروژه های حساس و مهم استانی براساس تقدم تعیین شده.
٧- نظارت بر تهیه و تدوین طرح های پدافند غیرعامل و برنامه های اجرایی آنها در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
٨- نظارت و برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصوب استانی.
٩- کنترل امور مربوط به تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی های مورد نیاز.
١٠- نظارت بر اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیرعامل در سطح استان.
١١- هماهنگی با وزارت کشور و سازمان پدافند غیرعامل در اجرا و نظارت بر طرح های استان.
١٢- نظارت بر امور مربوط به حفاظت و طبقه بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل استانی.
١٣- بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
تخصیص-پست-سازمانی-به-کارکنان.pdf مستندات پایه ۷۲ KB تایید شده 2 سال قبل 2 سال قبل
{title}
اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}

 • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
  کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
  پوشه‌ها
  ۶ ـ کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز -- -- -- 2 سال قبل 2 سال قبل
  ۵ ـ کلیه قوانین، مقررات و پیش‌نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع -- -- -- 2 سال قبل 2 سال قبل
  ۲ـ معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و روش انتخاب -- -- -- 2 سال قبل 2 سال قبل
  ۱ـ هزینه کرد شش‌ماهه و عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته -- -- -- 2 سال قبل 2 سال قبل
  ۱۲ـ تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل‌استفاده برای کسب‌وکارها و فراداده آن‌ها -- -- -- 2 سال قبل 2 سال قبل
  ۱۰ـ نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش -- -- -- 2 سال قبل 2 سال قبل
  ۷ـ برنامه‌های توسعه، برنامه‌های راهبردی -- -- -- 2 سال قبل 2 سال قبل
  ۸ ـ فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقاء -- -- -- 2 سال قبل 2 سال قبل
  اسناد
  ghavanin.png مستندات پایه ۴ KB تایید شده 11 ماه ها قبل 11 ماه ها قبل
  {title}
  اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}