احمد گنجی
مدیرکل پدافندغیرعامل
شماره تماس : 03531112624
محسن نعيمی
رقيه توانايی
رسول غلامی
سيد محمدحسين موسوی
امیر نظریان پور
ابوالفضل فلاح نژاد
03531112619
03531112617
03531112614
03531112116
03531112614
03531112614

١- راهبری شورای پدافند غیرعامل استان از طریق تهیه دستور کار مناسب، اخذ تصمیمات لازم و پیگیری مصوبات.
٢- هماهنگی با دستگاه های ذیربط در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی.
٣- راهبری امور مربوط به شناسایی و طبقه بندی زیرساخت و مراکز و تأسیسات در سطح استان و شهرستان های تابع.
٤- هدایت امور مربوط به تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی) و تهیه فهرست آسیب پذیری استان در برابر تهدیدات و طبقه بندی آنها.
٥- اولویت بندی مراکز حساس و مهم استان.
٦- تأیید و کنترل نهایی طرح های پدافند غیرعامل پروژه های حساس و مهم استانی براساس تقدم تعیین شده.
٧- نظارت بر تهیه و تدوین طرح های پدافند غیرعامل و برنامه های اجرایی آنها در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
٨- نظارت و برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصوب استانی.
٩- کنترل امور مربوط به تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی های مورد نیاز.
١٠- نظارت بر اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیرعامل در سطح استان.
١١- هماهنگی با وزارت کشور و سازمان پدافند غیرعامل در اجرا و نظارت بر طرح های استان.
١٢- نظارت بر امور مربوط به حفاظت و طبقه بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل استانی.
١٣- بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
پوشه‌ها
اسناد
 • ghavanin.png
  11 ماه ها قبل توسط حامد علاسرپنائی
  تایید شده
{title}
اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}

 • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
  کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
  اسناد
  سمن های استانداری در سامانه شفافیت.pdf مستندات پایه ۲۰۳ KB تایید شده 2 سال قبل 2 سال قبل
  عناوین_مجورهای_صادره_توسط_ستاد_وزارت_کشور_و_استانداریها.pdf مستندات پایه ۱۰۴ KB تایید شده 2 سال قبل 2 سال قبل
  {title}
  اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}