30 هکتار از مراتع منشاد طعمه حريق شد

30 هکتار از مراتع ارتفاعات روستاي منشاد از توابع شهرستان مهريز به علت خشکسالي و سهل انگاري مردم طعمه حريق شد و از بين رفت.

در اين حادثه که عصر روز گذشته رخ داد اداره کل مديريت بحران استان ، منابع طبيعي و هلال احمر و جوامع محلي با حضور در ارتفاعات صعب العبور اين منطقه و با آتش کوب به مقابله با حريق پرداختند و از گسترش آن جلوگيري کردند.

خوشبخاته اين حادثه تلفات جاني نداشت اما قريب به 30 هکتار از مراتع اين منطقه در اين آتش سوزي از بين رفت.

هادي نسب مديرکل مديريت بحران استان با حضور در صحنه از نزديک در جريان اقدامات نيروهاي حاضر در ميدان قرار گرفت.
 

2ea6ec88aed4810719cac4a05f7192c560fd6298.jpg 2f7f159722c07cbdf3a2f3940535df473d8e19d5.jpg 7149e753e0b81a37a9b0900f6b0df9cb54c0f50c.jpg