گزارش تصویری/ مانور امداد و نجات جاده ای در شهرستان یزد