گزارش تصویری/ افتتاحیه بیمارستان صحرایی با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان در شهرستان مهریز