مانور زلزله ششم آذرماه در 110 مدرسه استان یزد برگزار می شود - مدیریت بحران

مانور زلزله ششم آذرماه در 110 مدرسه استان یزد برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، محمود شاکری شمسی در حاشیه دوره آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس شهر یزد گفت: بیست و یکمین مانور زلزله با رویکرد "مدرسه ایمن – جامعه تاب آور " روز چهارشنبه ۶ آذرماه با پخش آژیر زلزله از رادیو سراسری به صورت همزمان در110 مدرسه استان یزد برگزار خواهد شد.

 

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به ضرورت ارائه آموزش های لازم به آحاد جامعه برای حفظ آمادگی دربرابر زلزله افزود: اجرای این مانور با رویکرد جامعه محور و تحت عنوان"مدرسه ایمن جامعه تاب آور" مورد تاکید است وامسال در کنار دانش آموزان، ساکنین محله­ های مجاور مدارس نیز در فرایند مانور مشارکت داده می شوند.

"شاکری شمسی" افزود: مراسم نمادین استانی مانور زلزله امسال در شهرستان بهاباد برگزار می شود و در سایر شهرستانها و مناطق 14 گانه آموزشی وپرورشی استان نیز براساس سهمیه در نظر گرفته شده این مانور برگزار خواهد شد .

"شاکری" ارائه آموزش های عمومی وتخصصی به دانش آموزان را یادآورشد و گفت : دراین راستا آموزش های عمومی و تخصصی توسط هلال احمر و اورژانس به صورت تئوری وعملی به دانش آموزان ارائه می شود .

وی از برگزاری دوره آموزشی دانش آموزان 20 مدرسه منتخب شهریزد توسط اورژانس خبرداد وگفت : قریب 400 دانش آموز یزدی دراین دوره آموزشی یک روزه شرکت کرده اند .

"محمود شاکری" بر ضرورت تداوم آموزشهای لازم به دانش آموزان تاکید کرد و گفت : آموزش هایی همچون پناه گیری صحیح ، خروج اضطراری ، اطفاء حریق ، کمک های اولیه ، مسائل اورژانسی و نظم انضبط درطول سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه شود.