نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت کردند.

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اصلاح شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور به نقل از خانه ملت ،  در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت کردند.

اصلاحات انجام شده در لایحه مذکور بدین شرح است:

در ماده ۱ عبارت: در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد بعد از عبارت "انشعاب قانونی برق" اضافه شد.

 تبصره ای به شرح زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ اضافه و تبصره این ماده به تبصره ۲ اصلاح شد:

تبصره ۱- مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع ماده ۱ براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص ماده ۱، ماده ۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:

ماده ۲- حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس می رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 شماره تبصره ماده ۵ به تبصره ۱ اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره ۲ اضافه شد:

تبصره ۲- سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می باشند، از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.

 در ماده ۷ عبارت "خزانه داری کل کشور موظف است کلیه وجوه حاصله را به حساب صندوق واریز کند" حذف و عبارت "و معادل صددرصد آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می گیرد" جایگزین شد.

در مصوبه مجلس درخصوص بند الف ماده الحاقی ۲، قید "به عنوان ناظر" بعد از عبارت "یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی" وجود دارد و در تنظیم مصوبه جهت ارسال به شورای نگهبان قید مذکور از قلم افتاده است. بنابراین ایراد ردیف ۴ شورای نگهبان مرتفع می شود.