دانش آموزان سفیران ، اطلاع رسانی ، آگاه سازی وتبلیغ فرهنگ جامعه ایمن هستند - مدیریت بحران

دانش آموزان سفیران ، اطلاع رسانی ، آگاه سازی وتبلیغ فرهنگ جامعه ایمن هستند

به گزارش روابط عمومی، "احمد ترحمی" در مراسم نمادین استانی مانور زلزله و ایمنی گفت:آموزش وپرورش به عنوان رکن آموزش وفرهنگ سازی درجامعه ، دانش آموزان را به گونه ای آماده کند تا بتوانند به عنوان سفیران اطلاع رسانی و آگاه سازی "فرهنگ جامعه ایمن " را در به خوبی به خانواده ها و سایر گروههای جامعه منتقل کنند.

 

"ترحمی " درآیین نمادین بیست ویکمین مانور زلزله وایمنی که صبح امروز در بهاباد برگزار شد با اشاره به ضرورت آمادگی جامعه و شهر پایداردر مقابل حوادث طبیعی گفت: بالابردن تاب آوری جامعه در مقابله این گونه حوادث با آموزش حاصل می شود و ارتقای مهارت مردم درراستای پیشگیری و به حداقل رساندن خسارت ها ضمورد تاکید است .وی برمقاوم سازی و استحکام بناها به ویژه مدارس تاکید کرد و گفت : شعار امسال مانورزلزله با عنوان مدرسه ایمن ، جامعه تاب آور نیز با اجرای طرح های پیشگیرانه محقق می شود.

ایشان علاوه بر آموزش و مهارت های پیشگیرانه به لزوم فراهم آوردن امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه خدمات امدارسانی در کوهتاترین زمان اشاره کرد و گفت : ایجاد این امکانات در شهرستان بهاباد با توجه به بعد فاصله با شهرستانهای معین و تعداد زلزله های ثبت شده یک ضرورت است .

وی از مسئولان دستگاههای مجری مانور زلزله به ویژه مدیریت بحران استان قدردانی کرد ونحوه اجرای مانور و آمادگی دانش آموزان مدرسه ریحانه بهاباد را نیز ستود.