مدیرکل مدیریت بحران استان به اهمیت آموزش و مانور برای کلیه مدیران، معلمین و دانش آموزان و محلات همجوار مدارس تاکید نموده و خواستار برگزاری مستمر جلسات و اجرای بموقع مصوبات توسط دستگاههای مشارکت کننده شد.

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی بیست و یکمین مانورسراسری زلزله و ایمنی در مدارس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان، جلسه برنامه ريزي و هماهنگي كميته استاني بيست و يكمين مانورسراسري زلزله و ايمني در مدارس استان یزد در سال اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش استان و با حضور مدعوين تشكيل گرديد.


شاکری شمسی ضمن تشريح  اهداف و اهميت موضوع تشكيل جلسه بيست و يكمين مانور زلزله و ايمني مدارس استان( ۶آذر ماه با شعار مدرسه ايمن، جامعه تاب آور ) بر برنامه ريزي، هماهنگي و آمادگي هرچه بهتر دستگاه هاي عملياتي تاكيد نمود و همچنين اجراي دقيق برنامه هاي مانور برحسب شرح وظايف و برنامه زمانبندي توسط دستگاه هاي عملياتي و امدادي مطابق دستورالعمل و ضابطه۴۰۶ و مفاد تفاهم نامه ابلاغي تا اجراي مانور جهت دانش آموزان، مربيان مدارس و افراد محله را خواستار شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان در ادامه به اهمیت آموزش و مانور برای کلیه مدیران، معلمین و دانش آموزان و محلات همجوار مدارس تاکید نموده و خواستار برگزاری مستمر جلسات و اجرای بموقع مصوبات توسط دستگاههای مشارکت کننده شد.

در پایان اعضای حاضر در جلسه مشکلات و نواقص مانورهای قبل را بیان و ضمن ارائه راهکار، نظرات و پیشنهادات خود را جهت برگزاری بهتر و هدفمندتر مانور امسال ارائه نمودند.

لازم بذکر اینکه با توجه به زلزله خیز بودن شهرستان بهاباد، مانور زلزله و ایمنی در مدارس امسال در یکی از مدارس شهرستان بهاباد در حضور استاندار محترم برگزار خواهد شد.