مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: اورژانس قلب تپنده جامعه پزشکی و از بازوان کارآمد مدیریت بحران است.

اورژانس، از بازوان کارآمد مدیریت بحران است

به گزارش روابط عمومی ، محمود شاکری شمسی روز سه شنبه در جشن  44 سالگی اورژانس و فوریت های پزشکی استان که در حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و روسای مراکز اورژانس شهرستانها برگزار شد اظهار داشت: حمایت و توانمند سازی بخش فوریتهای پزشکی و درمانی، گام موثری در مقابله با انواع سوانح و حوادث و نیز جبران خسارات جانی به حادثه دیدگان است.
مدیرکل مدیریت بحران ضمن تشکر از تلاشهای رئیس سازمان اورژانس استان و همکارانشان در مرکز و شهرستانها اظهار داشت: اداره کل مدیریت بحران همواره تعامل بسیار خوب و ارتباط تنگاتنگی با بخش درمان و به ویژه فوریت های پزشکی داشته و تا حد ممکن برای رفع نیازها و انجام اقدامات حمایتی از این ارگان ارزشمند اقدام کرده است.