آموزش های عمومی در شهرستانها، با شدت بیشتری برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی ، جلسه شورای هماهنگی و گزارش عملکرد مدیریت بحران شهرستان بافق با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، فرماندار شهرستان بافق و برخی از مسئولین شهرستان بافق برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ضمن تاکید بر تاثیر آموزش نیروهای مردمی گفت:مردم از پتانسیل و ظرفیت خوبی برخوردار هستند که باید از آن استفاده شود و به این منظور طرح بحران یار در سطح استان یزد اجرا می‌شود،در این طرح نقاط حادثه خیزی که به مراقبت بیشتری نیاز دارند، شناسایی و افراد در آن محل معرفی می‌شوند.

احسان بالاکتفی، نقش آموزش را در مدیریت بحران و کاهش خطرات احتمالی بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: با هماهنگی فرمانداری، افراد آموزش می‌بیند و محدودیتی هم برای جذب افراد وجود ندارد.

وی ادامه داد: تا سه ماه آینده بحران یار‌ها شناسایی و آغاز به کار می‌کنند که هدف از این اقدام، کاهش خسارت با نظارت بحران یار هاست.

فرماندار شهرستان بافق تصمیم‌گیریهای‌ مهم‌ در لحظات‌ اول‌ را از ضروریات‌ بحران برشمرد و خاطر نشان کرد: اتخاذ تصمیم های‌ درست‌ به‌ هنگام‌ بروز بحران به‌ دسته‌بندی‌ و اقعیت ها بستگی‌ دارد، بنابراین وظیفه‌ مدیریت‌ بحران اتخاذ تصمیمات‌ موثر براساس‌ اطلاعات‌ صحیح‌ درجهت‌ کاهش‌ خسارات‌ و کنترل‌ سریع‌ بحران است.

سید مهدی طلائی مقدم با اشاره به موقعیت خاص شهرستان بافق برنامه ریزی های منظم و ایجاد ساز و کار تصمیم گیری مناسب در امور مدیریت بحران به منظور پیشگیری، کنترل و نظارت دقیق در اینگونه از حوادث طبیعی را امری مهم و ضروری دانست و گفت: انتظار می‌رود مدیران دستگاههای اجرائی در شهرستان با دقت و سرعت عمل نسبت به شناسائی و پیگیری نقاط بحرانی و حادثه خیز تلاش کرده و روسای ادارات شخصا پیگیر امور باشند.

رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان بافق در پایان ضمن تاکید بر توجه به هشدارهای جوی با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و بارندگی از دستگاههای اداری خواست تا در جهت پیشگیری و آمادگی برای مواقع بحرانی، برنامه های خود را تدوین نمایند تا با آمادگی کامل تصمیمات مناسب و سازنده در مواقع بحرانی گرفته شود.