برگزاری جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران فرمانداری شهرستان ابرکوه، خاتم و تفت

آماده باش بارندگی در سه شهرستان ابرکوه، خاتم و تفت

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، با توجه به اخطاریه اداره کل هواشناسی استان مبنی بر وقوع بارندگی در شهرستانهای غربی و جنوبی استان ، جلسات اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای ابرکوه، خاتم و تفت تشکیل گردید.

در این جلسات که به صورت ویدئو کنفرانس با اداره کل مدیریت بحران استان برگزار گردید مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به بارندگی ها و تجربیات گذشته خواستار بازدید و بررسی مسیلها ، بندهای خاکی ، رودخانه ها و محل تجمع آب در سطح شهرستان گردید.

شاکری شمسی ضمن تاکید بر آمادگی دستگاه ها ، بازبینی و آماده به کار بودن ماشین آلات و تجهیزات در اختیار آنها را پیگیر شد و افزود: بخشداران با ارتباطی که با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها خواهند گرفت نسبت به مناطق احتمالی آسیب پذیر چاره اندیشی نمایند.

در این جلسات فرمانداران سه شهرستان، آمادگی فرمانداری و اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران برای مدیریت حوادث احتمالی را اعلام نموده و تاکید بر آماده باش بودن اعضا تا پایان زمان بارش نمودند.