مدیرکل مدیریت بحران استان یزد:

نقش مردم در تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت حوزه های آبخیز استان تبیین شود

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در ششمین جلسه کارگروه استانی مدیریت جامع حوزه های آبخیز استان با اشاره به اهمیت نگاه جامع به سلامت سرزمینی گفت: مدیریت جامع حوزه های آبخیز استان بدون توجه به نقش و نظر مردم، جامع نمی شود و باید این مهم برای مردم تبیین و از ظرفیت و نظرات ارزشمندشان بهره برد.

محمدعلی ملک زاده افزود: مهمترین وظیفه و نقش مدیریت بحران پیشگیری و هماهنگی بین ادارات و نهاد هاست و هرچه در حوزه پیشگیری هزینه شود به مراتب از هزینه های جبران خسارت کاسته می شود.
وی ادامه داد: عدم نگاه جامع و آینده نگرانه موجب اجرای طرح هایی شده که بعضا خنثی کننده و شاید آسیب زننده به هم باشد.
مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به مخاطرات مختلف در سطح استان ادامه داد: خشکسالی، فرونشست، آلایندگی ، آفات و امراض در بخش دام و کشاورزی و خیلی دیگر از مخاطرات استان در اثر نداشتن نگاه جامع به سلامت سرزمینی به وجود آمده است که در طول زمان موجب نارضایتی و اعمال هزینه های هنگفت بر دولت خواهد شد.
ملک زاده افزود: با آموزش و تبیین نگاه جامع نگرانه به تصمیمات دستگاه ها ، مدیران و مردم می توانند در روند توسعه سلامت محور گام بردارند و پیشرفت را در کنار سلامت سرزمین اجرایی نمایند.
مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به تامین اعتبار جهت اجرای طرح مطالعاتی برای بررسی وضعیت حوزه آبخیز بحرانی استان اظهار داشت: در آخرین نشست کارگروه مدیریت جامع حوزه های آبخیز ،حوزه ابخیز به مساحت حدود یک میلیون و دویست هزار هکتار که بخش هایی از آن در شهرستان های مهریز، یزد . تفت زارچ. اشکذر میبدو اردکان قرار دارد به عنوان حوزه آبخیز بحرانی تعیین گردید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تامین اعتبار برای مطالعه و تهیه طرح اجرایی اقدام نمود و انتظار است با همکاری دستگاه های عضو و استفاده از ظرفیت مردمی طرحی نمونه در سطح کشور تدوین و به مرحله اجرا در آید.
وی ادامه داد: امروز طرح های مختلفی در دستگاه ها با شرح خدمات مختلف تهیه شده و انتظار داریم در این سند جامع ضمن رعایت طرح های بالادستی و  استفاده از طرح های دستگاه ها، نظرات مردم به عنوان ذینفعان اصلی جدی گرفته شود و برای نزدیک شدن دیدگاه ها نیاز به برگزاری کارگاه ها و نشست های هم اندیشی با گروه های مردمی است .
ملک زاده با اشاره به نقش آموزش اظهار داشت: در نظر داریم در هفته آتی دوره آموزشی برای اعضای کارگروه استانی و شهرستانی برگزار نماییم تا اجرای این طرح با سرعت بیشتری اجرا گردد.
در ابتدای این نشست نمایندگان دانشگاه شرح خدمات پیشنهادی برای تهیه طرح جامع حوزه های آبخیز استان را تشریح کردند.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات