بررسی مشکلات کشاورزان در بازدید وزیر جهاد کشاورزی از شهرستان تفت

در سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان تفت که با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی انجام شد، مشکلات کشاورزان از جمله وضعیت نامناسب قنوات مطرح گردید.

در این بازدید که از شهرهای نیر و گاریزات و زردین صورت پذیرفت، درخواستهای کشاورزان از جمله لایروبی و مرمت قنوات مطرح گردید و قول مساعد جهت تامین اعتبار برای بخشی از درخواستها داده شد.

مطالب مرتبط

شما نقش لازم برای دسترسی به این پرتلت را ندارید
افزودن نظرات