گزارش تصویری/ مانور اطفاء حریق در شرکت پترو یزدان کویر در شهرک صنعتی یزد