گزارش تصویری/ بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان از مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان استان در پارک کوهستان