با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار و مدیران استانی و شهرستانی

گزارش تصویری مانور زلزله و ایمنی در مدرسه ریحانه بهاباد