در دیدار مدیرکل مدیریت بحران با استاندار کرمان تاکید شد:

مسئله انتقال آب برای دو استان حیاتی است

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در دیدار با استاندار کرمان بر پیگیری ویژه خطوط انتقال آب برای استانهای فلات مرکزی تاکید کرد. 

به گزارش روابط عمومی ، محمدعلی ملک زاده در این دیدار با اشاره به وضعیت خطیر کم آبی در استانهای یزد و کرمان گفت: بحران کم آبی مهمترین مسئله استان های فلات مرکزی از جمله یزد و کرمان است که نیاز به پیگیری ویژه برای احداث خطوط انتقال آب پایدار است. 

علی زنی وند استاندار کرمان نیز در این دیدار گفت: استان کرمان نیز مسئله انتقال آب را جزو ابرپروژه های استان می داند و آمادگی کامل برای پیگیری این مورد را دارد .