ستاد مدیریت بحران شهرستان اشکذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، مدیرکل مدیریت بحران استان در ستاد مدیریت بحران شهرستانها اشکذر به ابلاغ قانون مدیریت بحران کشور در مرداد ماه سال جاری اشاره و گفت: چارچوب کار اعضای ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان ها در قانون جدید به صورت کاملا شفاف ذکر شده که در ماه گذشته به شهرستان ها نیز ابلاغ گردیده است.

 

محمود شاکری شمسی اظهار داشت: با توجه به ویژگی های جدیدی که این قانون داراست، می توان با همکاری کلیه نهاد ها و سازمان های عضو ستاد مدیریت بحران در استان و شهرستان ها یک جامعه پایدار و مقاوم که بتواند با بحران ها مقابله کند ایجاد نمود تا آمادگی و تاب آوری لازم را نیز داشته باشد.

 

این مقام مسئول به برخی از موارد قانون جدید مدیریت بحران اشاره و تصریح کرد: در گذشته اعتبارات مدیریت بحران در قالب ماده 10 و 12 صورت می گرفت و نظارت با مدیریت بحران بود ولی در قانون جدید فصل و ردیف جدیدی تحت عنوان مدیریت بحران تعریف شده و کلیه اعتبارات در قالب این ردیف اختصاص داده خواهد شد.

 

مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: 30 درصد از بودجه ابلاغی بصورت 100 درصد تخصیص خواهد شد که به صورت تنخواه در اختیار وزیر کشور و استانداریها خواهد بود.

 

شاکری شمسی به برگزاری مانورهای آموزشی در مناطق مختلف استان اشاره و گفت: این مانورها در راستای محک میزان کارایی و هماهنگی بین بخشی دستگاهها و اینکه تجهیزات و امکانات دستگاهها از کارایی لازم برخوردار باشد برگزار می گردد تا نقاط ضعف پیش از مواجه با بحران واقعی مرتفع گردد.

                                                                                              

بیمه کردن کلیه خانوارهای شهری، روستایی و مراکز تجاری، استفاده از ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد در مباحث مرتبط با مدیریت بحران و تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف جهت ترمیم و اصلاح مسیلها، رودخانه ها، سد و بندهای خاکی از موارد دیگری بود که مدیرکل مدیریت بحران استان در ستاد مدیریت بحران شهرستان اشکذر به آن اشاره کرد.