دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونای جدید ncoV-2019