اولین جلسه کمیته سازگاری با کم آبی استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه کمیته سازگاری با کم آبی استان صبح شنبه 28 فروردین برگزار شد.

در این جلسه که بصورت ویدئوکنفرانس و با حضور صادقیان معاون عمرانی، بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان، وکیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، جوادیان زاده و ریاضتی به ترتیب مدیرعامل آب منطقه ای و آبفا و نمایندگانی از دستگاه مربوطه برگزار شد، مقرر شد باتوجه به شرایط بارندگی استان در سال جاری آبی و شرایط نامناسب آبی کشور، با اهتمام خاص موضوع مدیریت منابع آبی در دستور کار قرار گیرد.

همچنین مقرر شد دستگاه های متولی آب در فرهنگ سازی از توان روابط عمومی ها استفاده و با گفتمان مشخص نسبت به اطلاع رسانی عمومی اقدام نمایند.

تهیه لیست ماشین آلات و تانکرهای آبرسانی دولتی به تفکیک شهرستانها، پیگیری اجرای طرح خیرین آب در شهرستانهای اردکان و اشکذر، بازدید از طرح های آب انتقالی خلیج فارس و طرح خیرین آب در میبد، پیگیری نصب دستگاه های کاهنده مصرف آب و سایه بان کولرها در دستگاه های دولتی، اولویت بندی چاه های مناسب در امر کیفی سازی منابع آبی و برگزاری جلسه شناسایی چاه های کشاورزی مناسب برای شرایط اضطرار از دیگر مصوبات این جلسه بود.