امامی تاکید کرد: بیمه حوادث منازل شهرستان با جدیت پیگیری شود

به گزارش روابط عمومی؛ ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان با حضور مدیر کل مدیریت بحران استان، فرماندار شهرستان و اعضای ستاد در محل فرمانداری بافق برگزار شد.

محمد حسین امامی، با اشاره به روند تغییر در الگوهای هواشناسی در سطح استان گفت: طبق پایش های صورت گرفته بارندگی های استان کوتاه مدت و از شدت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به تمهیدات مهم در خصوص هدایت آبهای سطحی در سطح شهر توسط شهرداری یادآور شد: باید تمهیدات لازم در شرایط خاص را با مدیریت بحران و مدیریت شهری پیش بینی کرد، چرا که تقدم پیش بینی خطرات پیش از مقوله پیشگیری حائز اهمیت است.

سرپرست مدیریت بحران استان یزد در پایان به مواردی چون بیمه حوادث برای منازل شهرستان، ایمن سازی منازل در برابر زلزله، استفاده از ظرفیت ها و منابع استانی و شهرستان برای سازماندهی و آموزش مردم اشاره کرد و مطالبی را بیان نمود.

گفتنی است در این نشست شهردار و مدیر شرکت گاز بافق گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در خصوص بارندگی های اخیر و حادثه خط انتقال گاز بیان کردند.