«محمود شاکری شمسی» مدیرکل مدیریت بحران استان یزد پیامی به مناسبت 5دی صادر کرد.

پیام مدیرکل مدیریت بحران استان یزد به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد، متن کامل پیام شاکری شمسی به شرح زیر است:

روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایاي طبيعي فرصت مغتنمي است تا همسو با برنامه هاي سطح ملي، توانمنديها و ميزان آمادگي استان یزد در مواجهه با بلاياي طبيعي را مورد سنجش قرار دهيم و نقاط ضعف وقوت را شناسايي و نسبت به رفع معايب و تقويت نقاط مثبت اقدام نمائيم.

اجراي برنامه هاي آموزشي، مانورهاي عمومي و تخصصي، گسترش پوشش منابع حمايتي مانند بيمه ها، توجه به اصول ايمني در ساخت و سازها، اصلاح نگرش در استفاده از منابع محدود طبيعي آب و خاک استان در بخشهاي مختلف و... از جمله اقدامات موثري است كه میتوانیم با انجام آن مانع وقوع بسياري از حوادث گرديده و آثار سوء ناشي از آن را به حداقل ممكن كاهش دهيم. لذا لازم است مسئولين و متوليان امر با مشاركت مردم نسبت به آموزش همگاني و برگزاري دوره هاي آموزشي و ارتقاي سطح فرهنگ اقدام نموده و با پذيرش شرايط اقليمي خشك و دائم حاكم بر استان در زمينه ترويج فرهنگ بهينه مصرف و مديريت منابع آب، مقاوم سازي و ايمن سازي ابنيه و... گام بردارند.

اينك با گراميداشت " روز ايمني دربرابر زلزله وكاهش اثرات بلاياي طبيعي " ضمن قدرداني از همكاران، اعضاي محترم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و ساير عزیزانی كه در اين عرصه حضور فعال داشته اند سعادت و بهروزي مردم شريف استان را از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.