با حضور نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مديريت بحران کشور و زاهدي استاندار قزوين همايش مديران کل مديريت بحران استانداري هاي سراسر كشور آغاز شد.

همایش ملی مديريت سيلاب برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در همایش ملی مديريت سيلاب با حضور مدیران کل مدیریت بحران استانداری های سراسر کشور ضمن قدرداني از مديران استان ها در ساماندهي و مديريت حوادث سال گذشته اظهار داشت: قانون مديريت بحران كشور ظرفيت خوبي جهت ايجاد ايمني در كشور دارد.
نجار با تاکید بر جايگاه رفيع مديريت بحران در کشور گفت: هر گونه اهمال و لغزش در مديريت بحران لطمات جبران ناپذيري را به جامعه وارد مَي كند.
معاون وزیر کشور بابیان اینکه در دوره جديد نيروي انساني متخصص، باتجربه و با انگيزه بكار گرفته خواهند شد افزود: مديريت بحران متشكل از كليه دستگاههاي كشوري و لشگري داراي وظايف مرتبط در زمینه پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی می باشد که در این میان نقش مردم بیش از پیش نمایان گشته است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مواجهه با حوادث مختلف و درس آموزي از آنها را دلیل رشد مديريت بحران كشور دانست و تصریح کرد: ميزان تلفات و خسارات در حوادث اخير با در نظر گرفتن بزرگا، وسعت جغرافيا و ... نسبت به حوادث مشابه گذشته كاهش قابل توجهي داشته است.
نجار با تاکید بر بکارگیری روش هاي علمي و استفاده از ابزارهاي نوين در ارزيابي خسارات گفت: نظام توزيع خدمات و امكانات بخصوص در روزهاي اول بروز حوادث نيازمند تغيير اساسي و يافتن راهكارهاي عملي جهت عدالت در توزيع همراه با دقت و سرعت است.