مانور ارتقای آمادگی کارکنان مدیریت بحران استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، مانور ارتقای آمادگی کارکنان مدیریت بحران روز پنجشنبه 11 شهریور در منطقه دربید در بخش زارچ یزد در حضور مدیرکل مدیریت بحران و با حضور اکثریت کارکنان و همکاری واحدهای آموزش و عملیات امدادونجات هلال احمر برگزار شد.

در این مانور که با هدف بروزرسانی اطلاعات، دانسته ها و پایدارسازی کارکنان مدیریت بحران برگزار گردید کارکنان مدیریت بحران استان نحوه کارگاه زدن ، کار با انواع گره ها و چگونگی صعود و فرود از ارتفاع را تمرین کردند.

در این مانور که به یاد شهید محمدعلی دهقان بنادکی صورت پذیرفت ، تعدادی از فراگیران پس از ارائه آموزشهای مورد نظر ،کار عملی خود را با استفاده از تجهیزات فنی و کارگاه مستقر در ساختمان زیر نظر مربیان کارآزموده با موفقیت به پایان رساندند.

محمد علی ملک زاده مسئول مانور مدیریت بحران در حاشیه برگزاری این مانور عنوان کرد:برای پیشبرد سطح توانایی و علایق  کارکنان، دوره های گوناگونی اعم از تخصصی، باز آموزی، وعمومی برگزار شده ،و باتوفیق الهی دورهای بیشتری در آینده برگزار خواهد شد