پیرو دستور استاندار محترم صورت پذیرفت:

حضور مدیرکل مدیریت بحران استان در نماز جمعه ابرکوه و تهیه گزارش از مشکلات مردم