برگزاری نشست شورای حفاظت از منابع آب استان

به گزارش روابط عمومی، نشست شورای حفاظت از منابع آب استان به ریاست دکتر طالبی، استاندار یزد و با حضور اعضا در سالن کوثر استانداری تشکیل شد.
گفتنی است در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی بخش های مربوطه طی یکسال اخیر از جمله وضعیت بارندگی و روانابها، روند نصب کنتورهای کشاورزی و صنایع مختلف ، هماهنگی دستگاه های متولی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای استفاده صحیح از آب ، تهیه لیست ماشین آلات آبرسان در مواقع بحران، جداسازی آب فضای سبز از آب خام، انجام طرح های خیرین آب در برخی شهرهای استان و برنامه های کمیته سازگاری با کم آبی ارائه و تصمیماتی در خصوص چگونگی اجرای طرح هایی همچون طرح  احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی اتخاذ شد.