بازدید مدیرکل مدیریت بحران و مدیران استانی و شهرستانی از خسارات سیل خشک آباد تفت

IMG_1411.JPG WhatsApp Image 2020-05-27 at 3.37.08 PM.jpeg WhatsApp Image 2020-05-27 at 3.37.10 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2020-05-27 at 3.37.13 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2020-05-27 at 3.37.16 PM.jpeg WhatsApp Image 2020-05-27 at 3.37.17 PM.jpeg IMG_1412.JPG IMG_1413.JPG IMG_1416.JPG IMG_1430.JPG IMG_1435.JPG IMG_1438.JPG IMG_1450.JPG IMG_1455.JPG IMG_1474.JPG IMG_1476.JPG IMG_1483.JPG