بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان از خسارات سیل و پروژه های آبی خاکی شهرستان بهاباد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران ، مدیرکل مدیریت بحران استان و تیم همراه، از وضعیت پروژه های آبی خاکی شهرستان بهاباد بازدید به عمل آوردند.

در این برنامه یک روزه ابتدا از پروژه های آبی خاکی شهرستان از جمله سد سپیدانی، ده عسکر، سیل بند غرب بهاباد و سد شماره یک و دو بهاباد بازدید بعمل آمد.

سپس راه های مواصلاتی و خسارت های وارده ناشی از سیل اخیر مورد بازدید قرار گرفت و بر بازسازی بخش های آسیب دیده راه ها تاکید گردید.

در انتها هم از مزارع کشاورزان آسیب دیده بخش آسفیج و بخش مرکزی بهاباد بازدید شد و ضمن بررسی خسارات وارده ، بر ارسال فرم های خسارت توسط فرمانداری شهرستان جهت انعکاس به سازمان مدیریت بحران کشور تاکید شد.