بازدید مدیرکل مدیریت بحران از ایستگاه لرزه نگاری در حال تکمیل شهرستان میبد

به گزارش روابط عمومی ، مدیرکل مدیریت بحران استان از ایستگاه لرزه نگاری در حال تکمیل شهرستان میبد بازدید نمود.

احسان بالاکتفی نیاز استان به ایستگاه های لرزه نگاری را ضروری و حیاتی دانست و بر جمع‌آوری مداوم داده‌های زمین‌لرزه‌ها و سنجش و ارزیابی رفتارهای آنها توسط شبکه لرزه نگاری استان تاکید کرد.

در این بازدید که رئیس شبکه لرزه نگاری و کارشناسان مدیریت بحران استان حضور داشتند موارد مربوطه جهت تکمیل ایستگاه میبد بررسی و تصمیم گیری شد.