مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان در نامه ای خطاب به مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از مساعدت به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در استان در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران در رابطه با بخشودگی سود و امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده خبر داد.

30 آذر97 ، آخرین مهلت برای امهال اقساط تسهیلات کشاورزان خسارت دیده استان

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان یز‌د، "فرهاد کشمیرشکن" مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان در این نامه از اعلام آمادگی بانک کشاورزی استان به کشاورزان خسارت دیده خبر داد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای هادی نسب
مدیرکل محترم مدیریت بحران استان یزد
موضوع: اجرای بند "‌ ‌خ " ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در سال ۱۳۹۷
با سلام و احترام‌، به استحضار می رساند در راستای اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر مساعدت به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و دستورالعمل اجرایی اداره کل محترم وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی، هم اکنون شعب این مدیریت در استان آمادگی دارند تا در صورت مراجعه مدیونین و برقراری الزامات قانونی مطابق با دستورالعمل اجرایی مذکور تمامی اقساط مربوط به تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی با هر مبلغ بدهی را که تا تاریخ ششم شهریور نود و هفت (تاریخ ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران) سررسید شده و مشمولیت مدیون برای استفاده از این بند قانونی از سوی کارگروه مربوطه مورد تایید واقع ‌و به شعب این بانک معرفی می‌شوند، مطابق با سایر ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی فوق، به مدت سه سال امهال نماید.
‌با توجه به اهمیت و لزوم اطلاع رسانی به عموم مردم، خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد ‌تا ترغیب و تشویق بدهکاران مشمول را برای استفاده از این بند قانونی تا قبل از تاریخ سی آذرماه نود و هفت فراهم آورد.

kesh-2.tif