مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در بازدید از مرکز عملیات اضطراری هلال احمر کرمان گفت:

ایثارگری رمز پویا نیروهای امدادی است

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در بازدید از مرکز عملیات اضطراری هلال احمر کرمان با اشاره به روحیه اخلاص در کار امدادگران جمعیت هلال احمر گفت: بی شک روحیه ایثارگری رمز پویا نیرو های امدادی است که آنها را در این راه موفق می کند. 

محمدعلی ملک زاده ادامه داد: یکی از مهمترین  مراکز مدیریت در زمان بحران ها ، مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر است که با فناوری های نوین در کوتاه ترین زمان خدمات ارزشمندی را به حادثه دیدگان ارائه می کند.