مانور اطفای حریق در مراتع شهرستان تفت برگزار شد

مانور اطفای حریق شهرستان تفت در منطقه‌ای نزدیک به روستای مزرعه مستوفی دهستان شیرکوه در حضور معاون مدیریت بحران استان، فرماندار شهرستان تفت و نمایندگان دیگر دستگاه ها اجرا و با اقدام به‌موقع و تلاش مأموران و نیروهای امدادی دستگاه‌های ذی‌ربط و نیروهای بسیج و نیروهای مردمی و محلی آتش در این منطقه کنترل و پیشروی آن مهار شد.

ارزیابی توانایی عمل‌کنندگان شامل نیروهای انسانی و تجهیزات انفرادی و گروهی و نیروهای یگان حفاظت در اطفاء حریق در مراتع، آمادگی کارکنان و چگونگی مدیریت بحران در هنگام حریق، فراهم کردن تجهیزات در حالات اضطراری و رفع نواقص احتمالی، ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران، بررسی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ پیشگیری از وﻗﻮع حریق در مراتع و شناسایی نقاط ضعف و قوت نیروهای عملیاتی دستگاه‌های امدادرسان جهت هماهنگی و رفع نواقص در حوادث واقعی از اهداف این مانور بود.

در طول سال، مانورهای اطفاء حریق ،امداد نجات و زلزله، طی چند مرحله در مراتع شهرستانهای استان برنامه ریزی و اجرا می شود تا واکنش کارکنان و نقاط ضعف و قوت دستگاه های مختلف در هنگام وقوع حادثه ارزیابی و اصلاح شود.