در کمیته سازگاری با کم آبی مطرح شد: مدیریت مصرف آب، بهترین راه گذر از ماه های گرم و خشک

به گزارش روابط عمومی، دومین جلسه کمیته سازگاری با کم آبی استان صبح شنبه 4 اردیبهشت برگزار شد.

در این جلسه که بصورت ویدئوکنفرانس و با حضور معاون عمرانی، مدیرکل مدیریت بحران استان ، مدیران و نمایندگانی از دستگاه مربوطه برگزار شد، محسن صادقیان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات اظهار داشت با توجه به شرایط بارش در سال آبی جاری ، ماه های گرم و خشکی را پیش رو خواهیم داشت و مدیریت آب در بخش خای مختلف مورد تاکید مقامات استانی و کشوری میباشد.

در ادامه احسان بالاکتفی ضمن مرور مصوبات جلسه قبل و بیان اقدامات انجام گرفته، خواستار اجرایی شدن صحیح مصوبات و ارائه گزارشات مربوطه به استانداری شدند.

در ادامه جلسه هریک از اعضا به بیان مواردی از جمله ضرورت تهیه بانک اطلاعات ماشین آلات برای آبرسانی سیار ، استماع گزارش نماینده دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک در رابطه با جداسازی آب فضای سبز از آب شرب، نصب کنتور بر روی چاههای فضای سبز شهرداری ها و . . پرداختند.

در انتها مقرر شد مصوبات جلسه قبل با جدیت توسط اعضا پیگیری شود و در جلسه آینده گزارش کاملی از آن ارائه گردد.