شاکری شمسی در جلسه با دبیران فرمانداریها تاکید کرد:

تداوم بازدیدها از پروژه های مدیریت بحران شهرستانها

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، اولین نشست مدیرکل مدیریت بحران استان با دبیران فرمانداریها در سال جدید روز شنبه 20 اردیبهشت بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

در ابتدای این نشست دبیران مدیریت بحران شهرستانها نسبت به ارائه گزارش یک ماه گذشته در شهرستان خود پرداخته وپس از آن به ذکر مشکلات بحرانی و درخواستهای خود اشاره نمودند.

در ادامه مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) از اقدامات انجام گرفته توسط دبیران و همکاران تشکر و قدردانی نمود.

شاکری شمسی ضمن تاکید بر تداوم بازدیدها از بندهای خاکی، سیل بندها، مسیل ها، رودخانه ها وسایر پروژه های آبی خاکی در شهرستان به اتفاق مدیران دستگاه های مرتبط ، ضرورت آموزش و برنامه ریزی ارائه آموزش های کاربردی و در اولویت قراردادن مقوله بیمه به ویژه در بخش کشاورزی و دامی را یادآوری نمود.

در انتهای این نشست مقرر شد دبیران شهرستانها ضمن فراهم نمودن مقدمات و تدوین برنامه های شهرستانی کاهش خطر به استناد بند "ث" ماده 4 قانون جدید مدیریت بحران، برنامه ریزی لازم در خصوص برگزاری منظم مانورها توسط دستگاه ها صورت پذیرد