تاکید مدیرکل مدیریت بحران بر افزایش ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در استان

جلسه بررسی عملكرد و راه كارهاي اشاعه‌ و اطلاع‌ رسانی عمومی بیمه‌كشاورزي به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و در حضور نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی استان و صندوق بيمه كشاورزي استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، محمود شاکری شمسی ضمن خيرمقدم و قدرداني از زحمات مدعوين حاضر در جلسه در رابطه با بيمه كشاورزي، در مورد جلسات ويدئو كنفرانس مديران بحران استان های سراسر کشور مطالبی را بیان نمودند.

وی در ادامه مطرح شدن موضوع بيمه كشاورزي در جلسات کشوری و پيگيري حساسيت رئيس محترم سازمان مديريت بحران كشور صحبت نموده و اهميت افزايش هرچه بيشتر ضريب نفوذ بيمه كشاورزي در سطح استان را يادآور شده و براي هرگونه همکاری و پیگیری در رابطه با اين موضوع اعلام آمادگي نمودند.

در پایان جلسه مواردی چون دسترسي ادارات کل مدیریت بحران استان ها به سامانه جامع بيمه كشاورزي، بحث آموزش و اطلاع رساني و اشاعه فرهنگ بيمه با محوريت صندوق بيمه كشاورزي و همكاري جدي و موثر   بخشداري ها، دهياري ها و دستگاه هاي مرتبط، الزامي بودن بيمه زراعت و باغات و رایزنی براي فعال نمودن ستاد و کارگروه های ذیربط بيمه كشاورزي استان به عمل آید.