بازدید مدیرکل مدیریت بحران از بازگشایی مسیل شهر یزد

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، مدیر کل مدیریت بحران استان یزد به همشهریان توصیه کرد که در روزهایی که بارندگی اتفاق می افتد در مسیر سیلاب ها و رود خانه ها قرار نگیرند.

هادی نسب افزود:شهروندان در صورتی که حتی خانه ای در مسیر رودخانه ها دارند در آن روز تخلیه کنند که شاهد حادثه تلخی نباشیم.

وی از تمامی  دستگاه های متولی بحث بحران  خواست بحث استحکام سیل بندها و آبگرفتگی سطح شهر را مدیریت کنند.

هادی نسب افزود: کلیه مدیرانی که در راستای بحران فعالیت دارند ماموریت ها ومرخصی های آنها لغو شده است.