از مرکز آموزشی هلال احمر کرمان بازدید شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد در راس هیاتی از مرکز آموزشی جمعیت هلال احمر استان کرمان بازدید و از نزدیک در جریان برنامه های آموزشی این سایت قرار گرفت. 

در این بازدید مدیرعامل جمعیت هلال احمر و رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری یزد و تعدادی از کارشناسان ادارات مدیریت بحران ، هلال احمر و شهرداری حضور داشتند.