گزارش تصویری/ برنامه کسب آمادگی کارکنان مدیریت بحران استان در میل سفید اردکان

IMG_8418.JPG IMG_8428.JPG IMG_8450.JPG IMG_8453.JPG IMG_8460.JPG IMG_8483.JPG IMG_8484.JPG