رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برمبنای شاخص‌های مصوب عملکرد، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در جشنواره شهید رجایی سال ۹۷ سازمان مدیریت بحران کشور برای سومین سال متوالی رتبه عالی را کسب کرد.

سازمان مدیریت بحران برای سومین سال رتبه عالی را کسب کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام این مطلب گفت: بر اساس مکاتبه مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور و خروجی پرتال سامانه مدیریت عملکرد سازمانی (تسما) در ارزیابی انجام شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور از عملکرد سال ۹۶ دستگاه های دولتی، سازمان مدیریت بحران کشور در کلیه ۱۰ شاخص تعیین شده با تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه ها و کسب ۱۱۰ امتیاز از ۱۱۰ امتیاز ممکن موفق به کسب رتبه عالی شد.
وی با تاکید بر اینکه عملکرد سازمان در ارزیابی سه سال پیاپی نمره حداکثری و در سال ماقبل آن نمره خوب بوده است به عوامل و ویژگیهای موثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت: بر اساس اهداف تعریف شده در سازمان مدیریت بحران کشور ارزشیابی عملکرد و درونداد گسترده کارکنان و مدیران  با برنامه‌ریزی دقیق و بازبینی مستمر عملکرد و ارایه بازخورد به کارکنان درباره این که چگونه عملکرد خود را بهبود بخشند دائما در حال انجام است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به تلاش برای دقت بیشتر در تعریف و اندازه‌گیری ابعاد عملکرد دستگاه های خدمت رسان در عرصه مدیریت بحران کشور بر اساس قانون جدید سازمان اشاره کرد و افزود: تا جایی که امکانپذیر است تعریف ابعاد عملکرد بوسیله ترکیب کارها با جنبه‌های مختلف نظیر: کیفیت، کمیت، مناسبت و بجا بودن در ارزشیابی عملکرد و رشد حرفه‌ای کارکنان در نظر گرفته خواهد شد.
معاون وزیر کشور به تعیین دقیق شاخص های اختصاصی قابل اندازه گیری، تماس و بررسی و تایید عملکرد استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور و همچنین تحلیل درست و ارائه چکیده مدیریتی قابل پذیرش برای ارزیابان سازمان اداری و استخدامی کشور را از جمله فرایند های انجام شده در این زمینه دانست و اظهار داشت: کارکنان بازخورد کافی و مداومی را از منابع مختلف دریافت می‌کنند تا آگاهی لازم از موقعیت خود در ارتباط با عملکرد مورد انتظار را حاصل کنند.
نجار افزود: موضوعات ارزیابی شده در این بخش شامل تهیه برنامه عملیات اضطراری، برگزاری تمرین و مانور، سازماندهی و توانمند سازی و آموزش تشکل های مردم نهاد و نیرو های داوطلب مردمی و اجرای طرح های پیشگیرانه  بود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه آموزش مدیران و کارشناسان ذیربط مدیریت بحران از دیگر شاخص های مورد ارزیابی است افزود: مستند سازی حوادث و بررسی و ارزیابی خسارات وارده ناشی از مخاطرات طبیعی از دیگر مواردی است که سازمان مدیریت بحران کشور توانسته است با عملکرد مطلوب حداکثر امتیاز را کسب نماید.