ديدار معاون عمراني استاندار با رئيس سازمان مديريت بحران كشور

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دیدار کردند.در این دیدار که در محل سازمان مدیریت بحران کشور و به میزبانی مهندس نجار صورت گرفت مباحثی پیرامون امکانات و تجهیزات موجود برای مقابله با بحرانها، به خصوص بلایای طبیعی در سطح استان مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

نجار با اشاره به لزوم ایجاد تمهیدات پیشگیرانه بر اهمیت آمادگی برای کنترل شرایط بحرانی ،حین و بعد از سانحه تاکید کرد.


معاون عمرانی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی در زمینه خشک سالی دراستان و پیامدهای ناشی از آن که منجر به بروز خسارتی گردیده خواستار تسریع در روند اختصاص اعتبارات بحران به استان گردید.

مدیرکل مدیریت بحران نیز با ارائه گزارشی از وضع فعلی  وامکانات وتجهیزات موجود و در اختیار دستگاهها ، بر لزوم پیش بینی امکانات خدمات رسانی در مرحله بعد از بحران و به خصوص ایجاد مکانهای اسکان اضطراری تاکید نموده و از طرحهای انجام شده ودر حال اجرا با همکاری سازمانها و ارگانهای ذیربط ، جهت مکان یابی و ایجاد سایت های اسکان اضطراری در استان خبر داد.

وی در ادامه درباره موضوعاتی چون اعتبار مگس مدیترانه ای ، تامین اعتبار ایمن سازی شهرستان زلزله خیز بهاباد، برگزاری مستمر جشنواره فیلم امید، یکدست شدن امداد در حوادث جاده ای و... مباحثی را مطرح و خواستار پیگیری آن از سوی معاون محترم وزیر گردید.