مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: بر اثر حوادث طبیعی در یک هفته اخیر به دلیل جاری شدن سیل ، وقوع توفان ، بارش تگرگ و سرمازدگی در مجموع هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان به استان خسارت وارد شد.

حوادث طبیعی بیش از هزار میلیارد تومان به یزد خسارت زد

مدیرکل مدیریت بحران استان در گفتگو با ایرنا گفت: بر اثر حوادث طبیعی در یک هفته اخیر به دلیل جاری شدن سیل ، وقوع توفان ، بارش تگرگ و سرمازدگی در مجموع هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان به استان خسارت وارد شد.

 

محمود شاکری شمسی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه از این میزان خسارت، ۹۷۰ میلیارد تومان مربوط به بخش کشاورزی است، ۱۸۰ میلیارد تومان خسارت سیل، و بقیه هم مربوط به توفان، سرمازدگی و بارش تگرگ است .

وی ادامه داد: بیشترین خسارت مربوط به خطوط برق رسانی، زمین‌های باغی،  زراعی و سردرختی‌ها، قنات، راه‌های ارتباطی ، مکان‌های مسکونی، مراتع ، دام و طیور، آبزیان ، گلخانه‌ها و سازه‌های کشاورزی است.

این مسوول اظهار کرد: کار بررسی و ارزیابی مجموع خسارت‌ها در تمام مناطق استان توسط کارشناسان در حال بررسی است که در مرحله بعدی اطلاع رسانی می‌شود.

شاکری شمسی خاطرنشان کرد:  این خسارت‌ها مربوط به ۱۰ شهرستان‌ به خصوص مناطق روستایی است امیدواریم برای جبران آن اقدام‌های مناسب به عمل آید .

از ۱۱۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت استان یزد  ۳۳ هزار و ۱۵۱ هکتار ( ۲۹ درصد) زارعی و ۸۱ هزار و ۱۶۴ هکتار ( ۷۱درصد) به کشت محصولات باغی اختصاص دارد.

 مجموع اراضی قابل کشت استان ۱۷۰ هزار هکتار است که به دلیل تداوم خشکسالی و تغییر الگوی کشت و کشت گیاهان کم آبخواه هم‌اکنون ۱۱۴ هزار هکتار آن زیرکشت قرار دارد.

همچنین سطح زیرکشت گلخانه‌های استان ،  یک هزار و ۶۹۳  هکتار با تولید سالانه ۴۹۰ هزار تن محصول  است و در تولید این محصولات،  یزد با  ۲۲ درصد تولیدات کشور، رتبه دوم را در این بخش داراست.