جلسه داخلی کارکنان مدیریت بحران/ آموزشی

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه جلسه داخلی بین پرسنل اداره کل مدیریت بحران بصورت حضوری تشکیل گردید .

در این جلسه مدیرکل مدیریت بحران از زحمات کارکنان در تهیه گزارش عملکرد سال قبل تشکر و کسب رتبه برتر در سال 1399 را نتیجه تلاش تک تک پرسنل اداره کل دانستند.

پس از ایشان آقای حکیمیان ،بصورت داوطلبانه مبحث آموزشی آراستگی محیط کار را ارائه نمودند که فایل پاورپوینت آن در انتهای خبر قابل مشاهده و بهره برداری است.
اصول نظام آراستگي شامل 5 اصل نظم وترتيب، ساماندهي، استانداردسازي ، سپيدي و انظباط میشود که پایه اي ترین و اصولی ترین ابزار ارتقا بهره وري سازمانی است.

در پایان کارکنان مدیریت بحران نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به موضوعات مطرح شده بیان نمودند
.

/documents/4702977/0/arastegi.pptx