بازدید مدیر کل مدیریت بحران از محدوده طرح مطالعاتی آبخیزداری شهرستان تفت

به گزارش روابط عمومی، مدیر کل مدیریت بحران استان به همراه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرستان تفت، معاون فرمانداری تفت و مدیر پروژه مطالعاتی حوزه آبخیز پیشکوه، از نزدیک از طرح مطالعاتی آبخیزداری شهرستان تفت بازدید نمودند. در این بازدید محمد رضا اختصاصی توضیحاتی درخصوص پروژه های پیشنهادی طرح مذکور ارائه نمود و سپس از پروژه های در دست احداث آبخیزداری، شامل مناطق خشک آباد و سعید آباد و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 1398 بازدید نمودند.

در خاتمه نیز شاکری شمسی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، توضیحاتی در خصوص فعالیت کنترل سیل در حوزه آبخیز فوق الذکر بیان نمودند.