30 هکتار از مراتع منشاد طعمه حريق شد


30 هکتار از مراتع ارتفاعات روستاي منشاد از توابع شهرستان مهريز به علت خشکسالي و سهل انگاري مردم طعمه حريق شد و از بين رفت.

در اين حادثه که عصر روز گذشته رخ داد اداره کل مديريت بحران استان ، منابع طبيعي و هلال احمر و جوامع محلي با حضور در ارتفاعات صعب العبور اين منطقه و با آتش کوب به مقابله با حريق پرداختند و از گسترش آن جلوگيري کردند.

خوشبخاته اين حادثه تلفات جاني نداشت اما قريب به 30 هکتار از مراتع اين منطقه در اين آتش سوزي از بين رفت.

هادي نسب مديرکل مديريت بحران استان با حضور در صحنه از نزديک در جريان اقدامات نيروهاي حاضر در ميدان قرار گرفت.