گزارش تصویری بازدید معاون عمرانی استاندار و مدیرکل مدیریت بحران از سیلبندهای شهر یزد


معاون عمرانی استاندار،  مدیرکل و کارشناسان مدیریت بحران از سیلبندهای شهر یزد و همچنین منطقه کوه کاسه بازدید نمودند