نگاه جهادی در مدیریت بحران و مباحث آموزشی، کاهش خسارات در حوادث را به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد:

به گزارش روابط عمومی مديريت بحران ، دومین نشست کارشناسان و رابطین آموزش مدیریت بحران فرمانداریها و دستگاهای اجرایی استان با حضور مدیر کل مدیریت بحران استان تشکیل گرديد.

هادی هادی نسب ضمن ابراز خرسندی از تحقق 100 درصدی فاز اول سند آموزش مدیریت بحران، بر هماهنگی و همکاری دستگاه ها درخصوص اجرای فاز دوم سند مذکور در سال 96 تاکید ویژه نمود.

وی نقش کارشناسان و رابطین آموزش و نگاه جهادی آنها به آموزشهای مدیریت بحران در جلوگیری از بروز خسارات و حفظ جان و اموال شهروندان را بسیار حائز اهمیت دانست و از آنها خواست که با جدیت هرچه بیشتر موضوعات مرتبط با آموزشهای شهروندی را پیگیری نمایند.

درادامه جلسه، گزارش برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی غدیر 3 و مبحث ویژگی های شهر ایمن در برابر حوادث توسط اساتید ارائه گردید.