نشست علمي با موضوع مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله و بلاياي طبيعی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان ، هادی هادی نسب در ابتدای این نشست که با حضور شهرداران استان و مدیران و نمایندگان برخی ادارات استان برگزار شد بر اهمیت مقاوم سازی بافت تاریخی در استان یزد تاکید نمود.

مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: علی رغم اینکه مسئله آسیب پذیری بافت  های تاریخی کشور موضوع جدیدی نیست، اما کم توجهی و فقدان وجود برنامه  های جامع در زمینه ایمن سازی آن ها باعث شده هنگام بروز سوانح، بنا های زیادی تخریب و به میراث فرهنگی صدمات جبران ناپذیری وارد گردد.

در ادامه دكتر حاتمي استاديار دانشگاه صنعتي اميركبير، مشاور شهردار تهران و مشاور بنياد مسكن انقلاب اسلامي به بیان راهکارهای اصولی مقاوم سازی ساختمانها پرداخت.

وی که داراي ابتكارات فراوان در زمينه مقاوم سازي بناها ي بلند مرتبه و تاريخي و همچنين همكاري با موسسات دانشگاهي و علمي جهان مي باشد در مورد بهترین روش مقاوم سازي بناهاي تاريخي نیز مطالبی را بیان نمود.

دکتر حاتمی بهترين و اجرايي ترين روش مقاوم سازي ساختمانها را استفاده از صنعت جداگرهاي لرزه اي بیان کرد كه در بسياري از ساختمانهاي با اهميت و مهم و تاريخي جهان جهت مقاوم سازي استفاده شده است.

وی ادامه داد: در اين روش با كاهش شديد نيروي زلزله وارده به سازه هم پايداري سازه حفظ مي شود و هم ابعاد ستونها و تيرها كاهش مي يابد.

وی در پایان نكات مهمي در خصوص مقاوم سازي بناهاي بلند مرتبه در برابر خوردگي و حريق بيان نمود.