مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد: بازدید معاون سازمان مدیریت بحران کشور از پروژه های مدیریت بحران استان

معاون سازمان مدیریت بحران کشور به منظور بازدید از پروژه های مدیریت بحران، حضور در شورای هماهنگی مدیریت بحران و حضور در کارگاه های آموزشی نقش رسانه ها در مخاطرات طبیعی و مدیریت سیلابها عصر جمعه 13 اسفند ماه به استان یزد سفر می کند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد، «هادی هادی نسب» با اعلام خبر حضور معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور در استان گفت: با هماهنگی و پیگیری های انجام شده، «محمد فرید لطیفی» معاون سازمان مدیریت بحران کشور در استان یزد حضور خواهد یافت و از پروژه های حوزه مدیریت بحران استان بازدید خواهد کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان ادامه داد:برگزاری شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ، برگزاری کارگاه های آموزشی نقش رسانه ها در مخاطرات طبیعی و مدیریت سیلابها و بازدید از مسیل شهر یزد از دیگر برنامه های این سفر می باشد.