لزوم تجهیز ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی به ماشین آلات و دستگاه های اطفاء حریق مدرن


به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان، در پی درخواست مدیریت شرکت پترو ایساتیس جم یزد مبنی بر فعالیت مجدد، جلسه ای با حضور اعضای کارگروه ایمن سازی واحدهای تولیدی پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی متشکل از محیط زیست ، استاندارد، صنعت معدن و تجارت، منطقه ویژه اقتصادی ، شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت پخش فرآورده های نفتی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در محل دفتر مدیرکل مدیریت بحران استان تشکیل گردید.

در این جلسه دو ساعت طول کشید مقرر شد مسئولین شرکت مذکور نسبت به ارائه نقشه واحد تولیدی خود پس از تائید شرکت شهرکهای صنعتی به آتش نشانی اقدام نموده و پس از آن آتش نشانی تیپ محل نصب امکانات و ادوات و اطفاء حریق را ارائه نماید.

همچنین جهت پیشگیری از هرگونه اتفاق احتمالی حریق در منطقه ویژه اقتصادی مقرر شد با همکاری آتش نشانی و مشارکت کلیه واحدهای تولیدی پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه نسبت به تجهیز ایستگاه شهرک صنعتی به ماشین آلات و دستگاه های اطفاء حریق مدرن اقدام نماید.